Milan Antonijević
0

Milan Antonijević rođen je 24. septembra 1975. godine.

• Završio Treću beogradsku gimnaziju.
• Aktivista je za zaštitu ljudskih prava u Srbiji od studentskih dana.
• Završio Pravni fakultet u Beogradu, Odsek za međunarodno pravo.